หลวงพ่อทวดพิมพ์บัวรอบล้มลุก

รายละเอียดสินค้า
หลวงพ่อทวดพิมพ์บัวรอบล้มลุก
เบ้าทุบ รุ่นกฐิน ปี 2540
เนื้อทองทิพย์ พร้อมกล่องเดิม
ใต้ก้นพระทุกองค์อุดด้วยมวลสารเก่าพระเนื้อว่าน ปี 2497
พระทุกองค์มีใบอนุโมทนาบัตร แสดงหมายเลขและประทับตราวัดช้างให้
ค่าบูชา 6500 บาท ติดต่อสุภาพโทร.0890149388