ธนบัตรที่ระลึก

รายละเอียดสินค้า
ธนบัตรที่ระลึก
ประกอบด้วย
ธปท. ได้ออกแบบบัตรธนาคารชนิดราคา 60 บาท โดยออกแบบใหม่ทั้งหมด ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2530 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 8 ธันวาคม 2530 ในราคาฉบับละ 60 บาท และใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้ 1ใบ
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสการจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙
1ใบ
ขาย 650 บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388